blaaszegge

Blaaszegge is in de veen- en kleigebieden van het Noorden zeldzaam. Veel vaker vind ik snavelzegge, waarvan de vrouwelijke aren vergelijkbaar opgeblazen urntjes hebben. Blaaszegge groeit liefst op zandige en lemige bodems die ’s winters onder water staan. Er groeit een kleine populatie op de Gast midden in Zuidhorn. De Gast is te beschouwen als het noordelijkste stukje hondsrug en blijkbaar is het keileem naar de zin van blaaszegge. En van zes andere soorten zegge die ook langs de slootjes van de grote huizen langs de Gast te vinden zijn. Er groeit daar ijle zegge, hazenzegge, ruige zegge, moeraszegge, valse voszegge, snavelzegge en (als tuinplant) hangende zegge.