valse voszegge

De valse voszegge komt in Groningen veel voor. In het Lauwersmeergebied groeit ze samen met zilte zegge, dwergzegge en zeegroene zegge tussen de orchideeën, maar ook langs gewone slootkanten of in de dorpen op zware, natte grond, of gewoon langs een fietspad kun je haar vinden. Langs de Lauwers staat ze tussen grotere pollen pluimzegge en stijve zegge. De lage pollen en de gevleugelde bloeistengels zijn onmiskenbaar in Groningen. In het rivierengebied is er (echte) voszegge die er lastig van te onderscheiden is. Eén van de foto’s hieronder toont de vruchtgallen van een galmug.