snavelzegge

Snavelzegge is een pionier bij het dichtgroeien van ondiep, zeer fosfaatarm water. Vaak is het fosfaatgebrek het gevolg van een neerslagreactie met ijzer uit mineralenrijk opwellend grondwater aangevuld met mineralenarm regenwater. Ook de minder algemene draadzegge houdt van deze combinatie, en waar de invloed van het regenwater geringer is, is soms ook ronde zegge te vinden.
De blauwgrijze pollen van snavelzegge met de gelige vrouwelijke aren met opgeblazen urntjes zijn goed herkenbaar. De stomp driekantige stengel onderscheidt haar van blaaszegge die zeldzamer is in het noorden.