ronde zegge

Ronde zegge groeit waar mineralenrijk grondwater opstuwt en voor een altijd natte bodem zorgt. IJzer uit het kwelwater maakt fosfaat moeilijk opneembaar. Fosfaat is belangrijk voor de groei van planten. Te veel ervan zorgt dat de snel groeiende planten (waar we al zoveel van hebben) de overhand krijgen. Te weinig fosfaat geeft zeldzamere planten als ronde zegge met aanpassingen aan minder gemakkelijke omstandigheden een kans. Roestig gekleurd water in sloten en greppeltjes verraden de aanwezigheid van ijzerrijke kwel. Waar ronde zegge groeit is bijna altijd ook de minder kieskeurige snavelzegge te vinden.