draadzegge

Draadzegge is een ranke, kniehoge zeggesoort die het graag flink nat heeft en ook in een laagje water wel kan groeien. Net als de ronde zegge is ze afhankelijk van mineralenrijk kwelwater, maar ze groeit op plaatsen waar regenwater of schoon oppervlaktewater er mee in contact komt. Snavelzegge heeft vergelijkbare wensen, maar is veel algemener.