hazenzegge

Als ecologen het woord ruig gebruiken hebben ze het over de plantengroei die je krijgt als je terreinen wat aan hun lot overlaat. Bermen, landbouwgrond die langere tijd niet meer beheerd wordt, randen van natuurgebieden binnen en buiten het hek, landgoederen. Ruige grasvegetaties zijn waar ik hazenzegge en ruige zegge vaak vind. Hazenzegge is heel weinig kieskeurig, wijdverspreid en best algemeen voor een zegge. En ze ziet er op de foto altijd precies op dezelfde manier prachtig uit.