moeraszegge

Misschien kom ik moeraszegge gewoon niet zo vaak tegen, of misschien heb ik niet altijd zin om precies uit te zoeken of ik te maken heb met moeraszegge, oeverzegge of scherpe zegge. Ze is in ieder geval in het noorden van Nederland iets minder algemeen dan oeverzegge, maar ze heeft vergelijkbare voorkeuren voor voedselrijk water langs sloten, kanalen en meren en in verlandende zeggenmoerassen.