zompzegge

Van zeggen leer je dat groen niet zomaar groen is, en water niet zomaar water. Zompzegge heeft een typisch bleekgeelgrijsgroene kleur en groeit in zuurdere milieus, wat wil zeggen dat het water vooral regenwater is. Ik kom het vooral tegen langs heidevennetjes en op natte plekken in hoogveenrestanten. Regenwater is heel anders dan ingelaten oppervlaktewater uit kanalen, meren en rivieren (voedselrijk met veel nitraat en fosfaat: bijvoorbeeld oeverzegge groeit daar prima), of van “kwel” (basen- en mineralenrijk opstuwend grondwater: bijvoorbeeld ronde zegge is daar afhankelijk van). De aanwezigheid van sommige zeggen verraadt zelfs grensgebieden tussen de verschillende invloeden van verschillend water (bijvoorbeeld draadzegge, vaak op de grens van regenwater en kwel) .