noordse zegge

Het verspreidingsgebied van de Noordse zegge komt mooi overeen met waar ik op zoek ga naar zeggen: ten noorden van de Overijsselse vecht en aan deze kant van het IJsselmeer. Ik herken haar aan de iets krullerig opstijgende schutbladen, die vaak dicht tegen de wat rommelige aren aanliggen.
Noordse zegge lijkt niet echt gelukkig te zijn in Nederland. Waarschijnlijk is het wat te warm en te gecultiveerd.
Ze groeit op sommige plekken in grote “haarden” in de beekdalen, maar ook daar zie je er maar weinig bloeien en de bloeiende planten schijnen ook maar heel weinig kiemkrachtig zaad te leveren. Langs moerassige slootkanten vind ik haar wel samen met tweerijige zegge, snavelzegge en “mooier” groeiende en bloeiende scherpe zegge.
Net als alle zeggen heeft ze een driekantige stengel, maar bij de noordse zegge is die vrij stomp driekantig.