tweerijige zegge

Tweerijige zegge groeit in soms grote aantallen in slootkanten of in drassig grasland met wat wisselend waterpeil. Niet in pollen die typisch zijn voor veel zeggen, maar verspreid met afzonderlijke bloeistengels, doordat de plant horizontaal kruipende wortelstokken heeft. Lichte bemesting en iets brak water zijn geen probleem voor haar. Maar zelden zie ik een echte “tweerijige” zegge met de aren twee kanten op. Veel kenmerkender zijn de mannelijke aren, samen in het midden tussen vrouwelijke erboven en eronder. Ik vind het op allerlei natte landjes, bermen en slootkanten, regelmatig samen met scherpe zegge of noordse zegge. Soms koppig bloeiend laat in het najaar.