zandzegge

In de duinen is de zandzegge niet te missen. Voor een zegge is het een vreemde eend in de bijt met haar zandige, droge groeiplaatsen. Het is een bijzondere zegge die onbegroeid gebied van buitenaf koloniseert met een ondergrondse uitloper met wonderlijk regelmatig opkomende spruiten. De nauwelijks te onderscheiden rivierduinzegge groeit meer landinwaarts op zandige plekken. Valse zandzegge komt op Schiermonnikoog voor en staat in verschijningsvorm tussen zandzegge en trilgraszegge in.