sterzegge

Sterzegge is net als zompzegge en zwarte zegge een plant van door regenwater vochtig blijvende bodems, maar moet daarbij toch ook nog wat invloed van mineralenrijk grondwater hebben. Ze komt dan ook niet voor in hoogveengebieden. Ze is vaak te vinden op of bij blauwgrasland, maar redt het ook wel op andere schrale natte plekken waar de waterhuishouding naar wens is.