oeverzegge

Deze forse zegge verschijnt al vroeg in het voorjaar bloeiend in slootkanten en verlandende moerassige plekken, soms op vochtige lichte plekken in bijvoorbeeld elzenbos. Aanwezigheid van oeverzegge is een aanwijzing voor voedselrijk ingelaten oppervlaktewater (fosfaat, nitraat, sulfaat…) dat dan weer slecht verdragen wordt door veel van de andere zeggesoorten. Soms is oeverzegge lastig te onderscheiden van moeraszegge, maar in de drie Noordelijke provincies is oeverzegge algemener. Vaak heeft oeverzegge een stuk of vijf wat punkerige mannelijke aren. Moeraszegge heeft er bijna altijd minder dan drie die er netter uit zien.