blauwe zegge

Blauwe zegge is een van de kenmerkende planten in blauwgrasland; het natte, schrale, zeldzaam wordende grasland dat alleen in de nazomer wordt gemaaid. Blauwe zegge kan op veel verschillende plaatsen groeien, als de grond maar het hele jaar goed vochtig is. Het is net als zo veel zeggesoorten gevoelig voor ingelaten fosfaatrijk oppervlaktewater en bemesting en houdt dus bijna alleen stand in natuurgebieden. Als er ergens blauwe zegge staat, staan er bijna altijd ook andere zeggen. Van de minder zeldzame soorten bijvoorbeeld zwarte zegge, sterzegge of geelgroene zegge.