vlozegge

Vlozegge is een kleine en tere zegge die dubbel lastig te vinden is. Als je haar in Nederland ergens vindt zit je al op je knieën in één van de kwetsbaarste stukjes landschap die we hebben. Vlozegge, blonde zegge en tweehuizige zegge zijn op sterven na dood temidden van het intensieve grondgebruik in Nederland.