stippelzegge

Stippelzegge is een lichtgroene zegge met een verspreid voorkomen dicht langs de europese kust. Ze kan een lichte invloed van zout water verdragen, net als bijvoorbeeld zilte zegge. Ze groeit op twee plaatsen op laagbegroeide kalkrijke bodem op Schiermonnikoog. Ze is veel zeldzamer en kieskeuriger dan de andere echte duinvalleibewoner drienervige zegge.