kleine knotszegge

In de duinen van Terschelling groeit één flinke populatie van de kleine knotszegge. Het is een bijzondere populatie omdat hij flink geïsoleerd is van de populaties in het zuiden van Zweden en centraal Europa. Net als de knotszegge heeft het bovenste aartje onderaan mannelijke bloemen en daarboven vrouwelijke.