boszegge

Boszegge groeit in vochtige, niet te zure, loofbossen. Dat maakt haar in het Noorden van Nederland tot een zeldzaamheid. Er zijn wel zeggen in nat elzenbos zoals ijle zegge, pluimzegge, stijve zegge en elzenzegge maar nat elzenbos is te zuur voor boszegge, die liever op een zware lemige bodem groeit.